Thông báo dịp Tết

Đăng lúc 12/22/2021 8:35:10 AM

📌📌 THÔNG BÁO 

1. OHP 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘃𝗮̣̂𝗻 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 các mặt hàng sau: đồ y tế, thuốc lá điện tử, rượu, pháo nổ, hàng cấm... trong dịp cận tết. Các khách hàng ký gửi vui lòng không gửi các mặt hàng trên về kho Trung.
2. Do bên Trung Quốc đang bùng dịch, tất cả các đơn hàng đặt từ hôm nay (23/12/2021) 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘃𝗲̂̀ 𝘀𝗮𝘂 𝘁𝗲̂́𝘁.
Quý Khách vui lòng cân nhắc khi order 🤝
OHP xin thông báo để Quý Khách có thể chủ động trong việc kinh doanh
Cảm ơn quý khách ❤️