𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗹𝗼̣𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗲 𝟭𝟭/𝟭𝟭

Đăng lúc 11/4/2022 2:23:17 PM

Thường thì sau khi tìm kiếm sản phẩm, kết quả trả về sẽ gồm các sản phẩm có tham gia hoặc không tham gia vào ngày sale 11/11.
Vậy nên để tối ưu, thì các bác có thể tích vào hai ô bên dưới như hình để lọc ra sản phẩm sale luôn nhé. Hoặc còn cách nữa là mọi người có thể tìm kiếm theo cấu trúc: “双𝟭𝟭预售+ 𝘁𝘂̛̀ 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺”
Ví dụ: Với sản phẩm là “Quần áo”, thì gõ vào ô tìm kiếm là: 双11预售衣服
Chúc cả nhà săn sêu thành công ❤

Liên hệ ngay với chúng tôi
☎ 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0869.222.881 - 𝑲𝒉𝒐: 0869.052.588
🏯 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/orderhaiphong/
💲 𝑺𝑻𝑲:
Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN HP
OCB - Phạm Hoàng Tâm
STK: 0134100003929001
#orderhaiphong #ohp #sale1111